Tuyển dụng nhân sự

Công Ty Cổ Phần Tubeco hiện cần tuyển vị trí nhân sự như sau
01 Kê toán viên
01 Trưởng bộ phận thiết kế, 02 Nhân viên thiết kế
01 Thư ký giám đốc
Thường xuyên tuyển thợ hàn, thợ thi công điện nước, thợ mộc, và thợ hồ.

Bình luận